Opinia Rady Przejrzystości

W dniu, kiedy cały Świat dowiaduje się z konferencji ECFS o skuteczności leków, ze smutkiem i rozczarowaniem przyjęliśmy negatywną decyzję Rady Przejrzystości.
Przed nami kolejne etapy czyli Rekomendacja Prezesa AOTMIT i Negocjacje w MZ. Dołożymy wszelkich starań aby głos chorych na mukowiscydozę był usłyszany.
Zdaniem Rady, wskazane jest opracowanie zintegrowanego projektu programu lekowego, dotyczącego leczenia mukowiscydozy, z uwzględnieniem aktualnie finansowanych technologii, jak również technologii wnioskowanych oraz działań pozwalających na poprawę standardu opieki koordynowanej nad pacjentami, poprawę dostępności do podstawowych leków i świadczeń oraz utworzenia sieci ośrodków leczenia mukowiscydozy, spełniających międzynarodowe standardy, mającej decydujący wpływ na wydłużenie życia chorych.
Naszą natychmiastową reakcją jest przesłanie uwag do Prezesa AOTMIT.
Nie ustajemy w naszych działaniach! Wszyscy jesteśmy związani z chorymi na mukowiscydozę i nie zejdziemy z pola bitwy!