Negatywna rekomendacja Prezesa AOTMIT

Wczoraj Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikował negatywną rekomendację dla refundacji terapii lekiem Kaftrio. Doniesienia ze świata od chorych otrzymujących leki przyczynowe są takie, że ludzie zaczynają oddychać pełną piersią. W Polsce zabija się nadzieję na życie bez cierpienia.
Teraz wszystko zależy do negocjacji między Ministrem Zdrowia i firmą Vertex. Liczymy, że osiągną porozumienie i leki przyczynowe będą dostępne w Polsce.
Powyższa rekomendacja oznacza, że Kaftrio i Symkevi trafią na listę produktów leczniczych, nie finansowanych w ramach procedury RDTL (Ratunkowy  Dostęp do Technologii Lekowych). W związku z zaistniałą sytuacją, wystosowaliśmy pismo do Ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego.