Kolejny etap procesu refundacyjnego leków przyczynowych

Właśnie rozpoczął się kolejny etap procesu refundacyjnego leków przyczynowych! Wniosek refundacyjny trafił do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dokona analizy wyników badań leków a następnie wyda rekomendację o zasadności ich finansowania ze środków publicznych. Agencja ma na to od 60 do 81 dni. Po wydaniu Rekomendacji Prezesa AOTMiT rozpoczną się negocjacje z komisją ekonomiczną MZ.